Mari kuularбыла 1 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Айдын бле ойнап турганын ол бе?
Айдын твой парень?
аноним
Чуге сээн чуруун салаан жел?
Салыксааш лаяан
аноним
Аа богта таныжар оол тыпаан сен бе
Ыы? Кандыг кижи чел? Танышпайын турар бис ол шын
аноним
Кафе фьюжнга ордунар чоп
Сени даа аан хинчектиинни аноним
аноним
Айдын чараш диин)
аноним
Инстаграмда айдыннын чуруктарын ап кааптар сен бе
Чуруктары даа чок диин )
аноним
Таныштыг дн Айдын
Чуу даа дээр сен )))
Сайдая биле маргыжып каапкан сен бе
аноним
Чарбайтыр алгышкан улус эвес чеве. Дааянын чугаазы биле ынчаан билдим
Сайдаянын танышы бар бе? Эжин ик бе
Таныштыг ийе. Эжи эвес дыр мен анаа ынчаан билир мен
Начынын таныжы чораан сен бе? Амдаа манап чор сен бе?
Фантас харян тытырбайын корем
Бодун билгей мен фантас даа болза тытыртыныпла чораай мен чоор сен
аноним
Харя харя лаян сеткилин эскерип кор даан кандыг дыр
аноним
Аноним мен сеткил дугайында биживедим, чииртим боорга бижип тур мен
аноним
Естественно безин ощее чараш кижила же, чуу авыястап тур сен аноним
Страшная у тебя рожа, даже на фотках
аноним
Сайдая таныштыг бе
Aдаанда аноним я таптыг аа я сен ынакшыл бисте деп таваар шаак сен
Оть канчап бардын?) Кандыг кончуг хорадаарын ол) кым сен?
аноним
Ашаан дыр мен
Бирле хунде мени оршээ бурганым сен эргим эжим
Сээн ашаан боор болза зайбись боорун аа ) таныжын бар бе) шанц бар чве менде?) Таныжм Чок тээр болзунза, Ынакшыл бисте деп кор))
Таныжым чок. Ынакшыл бисте эвес)))
Дыка баштак чаптанчыг диин силер)
Хулумзурек дэээаар бооп тр снин ынакшыыр деп баардр мн
Ынакшып калдаан че?) Оон мен база) дээ ойнаарым ол:)
Чааааарбайтыыыр майтанавыт пооооохууй чееедиинь
Ол кижи домей бистер ийэлээ тоогуге артар бис монгеде дээр чордаа
Школачы ынакшылын биле катп чоруп эгелээр боор сн ынчар бодп тр мн
Каяа ла) ажы толдуг кадайлыг апарган))
Амыраа бооп артарынны кузеп чоруур др ол жи)
Школачы ынакшылын сактыыр дыр сен бе)
Школачы сонургалм ынакшылм
Экии. Оскерилгеш чоруй барган ынаа оолга оорушкулуг чурталганы кузеп арткан.караан чажын чеже тогер аныяк кыс хайыралдыг ынак эжин чеже манаар карангы дун мунгаралга алыскаштын караан шиипкеш кезээ шагда удуй берген. .Ады'
Кезээ кады чоруур гитаразы келбейн барган ынаа оолга атырып каан аняк оол дээр бе
Экии! Чок адын Аняык оол дээр) Кыс деп мен бодум анаа ынча деп турдум. Чинчи самбанын ырызы дыр
аноним
Чараш ырлаар чордун. Гитаран сээн бе
Сайдаянын таныжы биле таныжа берген сен бе
Почему Сайдая считает тебя предательницей?
Кудерек в инсте твою фотку поставил таныжын бе
Иии сээн амайынны черле
Чуге ынча дээрин ол? Амай даа эвес кижи мен)
Йоо угжок уругну таа кым хептепкен де. Атасталып артып каарым ол дураа