Ваш вопрос
анонимно
Йоо угжок уругну таа кым хептепкен де. Атасталып артып каарым ол дураа