Ваш вопрос
анонимно
Экии. Оскерилгеш чоруй барган ынаа оолга оорушкулуг чурталганы кузеп арткан.караан чажын чеже тогер аныяк кыс хайыралдыг ынак эжин чеже манаар карангы дун мунгаралга алыскаштын караан шиипкеш кезээ шагда удуй берген. .Ады'
Кезээ кады чоруур гитаразы келбейн барган ынаа оолга атырып каан аняк оол дээр бе
Экии! Чок адын Аняык оол дээр) Кыс деп мен бодум анаа ынча деп турдум. Чинчи самбанын ырызы дыр
аноним
Чараш ырлаар чордун. Гитаран сээн бе