Ваш вопрос
анонимно
Сээн ашаан боор болза зайбись боорун аа ) таныжын бар бе) шанц бар чве менде?) Таныжм Чок тээр болзунза, Ынакшыл бисте деп кор))
Таныжым чок. Ынакшыл бисте эвес)))