Ваш вопрос
анонимно
Aдаанда аноним я таптыг аа я сен ынакшыл бисте деп таваар шаак сен
Оть канчап бардын?) Кандыг кончуг хорадаарын ол) кым сен?
аноним
Ашаан дыр мен