Ваш вопрос
анонимно
Фантас харян тытырбайын корем
Бодун билгей мен фантас даа болза тытыртыныпла чораай мен чоор сен
аноним
Харя харя лаян сеткилин эскерип кор даан кандыг дыр
аноним
Аноним мен сеткил дугайында биживедим, чииртим боорга бижип тур мен
аноним
Естественно безин ощее чараш кижила же, чуу авыястап тур сен аноним