Айнаш:)была 16 сентября 2017 г. в 11:52

С чистого листа.

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Президенскийге чанынга чорп трган уругнун сылкпзын октап бээр слр бе куу тоннуг юбкалыг трган
Таа кымны деп трар Слер, не помню)извини
волейбоолдап тр сен бе;)
Шоолуг ойнавас апардын, чогум Ийее))
таныжынар бар бе?)
Дек чудек сен аа угбай мээн бле даа чолашпас((
Кая боор,кажан?
Менче биживиттем Ынчаарга, может не заметила тебя
Чуге ынчалдын айнапай
Чаптанчыыны эть)
Дек узун чордун аа
тенек АЙНАШКА)))
ам канчаар тенек даа болгай мен))
чапанчыг сн аан:))
слерни сонургаар улус дыка хой херлиг аа)