Владлена Байкара была 10 час. назад

Выскажись !

Владлена Байкарабыла 10 час. назад

Выскажись !

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Бодун бодунга айтрыглар салыр бодун
Оо айтырыгны база удалийтеп каапкан сен аа ахаахааа чалгаранчыынны
Хаа солунунну, сен шкаш айтрглар салр уе чок чедин, аноним артында кончуг кжи болп ла трр сен ан биживитем корзе кым сен
Кижи бодунга база айтрг салр чве дедан чаа билип тр мен хаха
айтырыглап салырга харыылавас эшпи сен эй
Ведь если на тебя лает собака, ты же не становишься на червереньки и не лаешь ей в ответ. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. С тобой также
аноним
не копируй тексты,лоол
Ии че сени даа чогенчиинни, лс биживитем!
Ынак мен
аноним
ынак эвес чедиин амыравадаан
Хаха) жаль тебя очень
Чараш даавес уругла чордун
Эй уруг
Энтонун таныжы бар бе?
Друзья или любимый человек или родители??
Ынак др минь сээ Владлена бодап корем
Аноним суг ожуруп влгн сн!
Шыдаар дир сен инь бузурээр мен оннук сее
Буруулуг мен....((((
Ийе танып калдм, мээн мурнумга козулбем
Форевере биле сарказм убивает слер сосканар
Пыф!!!Кыдыынга чоруп трдан оя!
Привет.Ты самый добрый человек в мире,ты самая лучшая,самая самая красивая,самая самая дружелюбная,самая самая заботливая,самая самая весёлая,самая самая милая,самая самая........
Часыг когда ты мне начнёшь говорить люблю а?
Хаа люблю дээрге бергезин мен кажан каяа
Че нг каяа турар сен ааан
Удуп корем дунеки онлайн сена
Анайхаак биле маргыжаан слер бе
Эрнин ызырыпкаапса сээн!!!!