Владлена Байкара была 10 марта 2018 г. в 23:21

Выскажись !

Владлена Байкарабыла 10 марта 2018 г. в 23:21

Выскажись !

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сээн ынак эжин болуксап чор мен сент манап чор мен
Таныжн чуге ундур октаптын?
Характер мощь побольше бы таких как ты, бергешка
Таныжын бар бе
Озуп каап тр сен опей
чуге ооренмей тр сен даан козулбестеп каан балга чараш чараш чордун база дораан козулбей бардын :-(
Ынак эжин болуксап чор мен
Кыргыс бле кончуг чоок апарган сен де?!
Ой все! Оон чу нешь аноним?
Любишь меня ?
Чассыг бичиисиг чанын салба оннук
Сааям ынак мэээээн уньюнюшкам лавюююю
Мен базааа ынак меееен:***лова лооов
аноним
Чаптанчыг чедин ааан:**
Сен ышкаш чедиин аан **))
Кажан опиялг боор слр
Экии кирбестеп каан сн бээр айтрлар ундрбез салрга харыы чк блдуве
восторгка орган таныжын бээ чуге дажыптын ол оолду?? оон дынман чорду чанында шын иик бе владлена
Кудеректин чашыг эжи, кады кырыыры иик сен бе чурээм аарып чор слер дээш чаптанчыгларын
Керинеп каапкан сен бе? Таанда
Кандыг оолдар сонуургаар дыр сен?
Эринерин эринерин ошказа
Эй уруг
Энтонун таныжы бар бе?