Чинчиваабыла 14 час. назад

Задавай

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кайы-хире чоруп тур сен?
Оскерлип каан сен аа вообще
Ынак мен
Эжинер канчап чок болган ол
Ынакшыл дээш болган
аноним
Моннупкан ол бе азы ?
Личку открой или заявку прими
сээн эринеринге чечек ышкаш частыр мен)
Сени сонуургап тур мен
Адааргап турба анон ол усту
Почему ты такая?
пздц уруг сенаа чаражынга чашпаалаар аан бодуун оолчуктарны тогбас
Бижип каан чувен утказын билип тр сн бе?
Юлианга ынак хевээр сен бе?
А ты изменилась характером....
Что с тобой происходит? Чуге мунгарап тур сн?
Козулбестеп каан дыр сн аа чараш