Ваш вопрос
анонимно
Помнишь Причалские дни , вечера , и как как мы смеялись до упада , оон кежээ такси манап тургаш, канчаан чугаалап турган ик сен аан , ындыг кадайлыг боор мен , кудамга чугле ада-иемни чалар аар мен деп)))
Ааа это ты чтоли))) ийе кадайланыырым манап тур сен бе?))анаа анаа когда нибудь))) напиши мне)) как твои дела?)