Айдыс Монгуш был 5 марта 2018 г. в 8:19

го вопросы

13 ответов 0 подп. 0 нрав.

Айдыс Монгушбыл 5 марта 2018 г. в 8:19

го вопросы

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Норжунмааны амда сонургап тр сн бе?
Мен база баармен
Бо чайын аал баар семея мени танп тр няянсен
Радана Куулар деп круг Биле таныжып алам)
аноним
Сени сонуургаар бооп кээр)
Ай сууга дегбе я
Билип др сен бе маа петух
Чуудур анон админ
Помнишь радану называл инвалидище ты наверно понял кто я