Нильдабыла 4 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Амайсынам бо уругнун йоп
Чаныскап тур сен бе
Чурталганда утундурбас кылдр артыпкаан таварылган бар бе?
почему ты всем нравишься?
аажы чанын чапанчыын
бижиир чуве даа тыпас Дир мен))
Таныжын ады км дээр ел ?
ола ² айтырыглар салыр бооп тур силерин XD
здраствуте. тут вопшем все вапросы какой-то стране вопросы. ЕС парень или шкура или популярны и дагдале. вопшем не пишите туратские письма это не красиво. вы ево портите жизни с тураскими смесами скажите в летсо нее думайу вы трусы.
Таныжың чок сен соп
Чидеверем, страницаң удалитьтеп каавыдам, девалдың, или вообще беседаларга биживе, оолдарнын вниманиези чугле сеңээ баар чорду, лучше не пиши
таныжын кым чел?
Онза чараш солун чаптанчыг кыс,ада иезиниң чассыг уруу Нильда.Онза чараш чапанчыг үнүң,чугааланырың чассыг уруг хе хе...бижижип хөглээрге солун уруг,харн ол диин арай хөйнү бижииринден чалгаарай бердим хе хе...точкалап бижиир кижини мени билип каар боор сен:D
Чугле сен дээш чурекейим дувуреди
БГУ га барып турдун бе?
аноним
ак платье ак идиктиг очакилиг кара сумкалыг турдун бее
Амыраам болуп шыдаар сен бе дракон?
Амыраам болуп шыдаар сен бее?
Уен даян оолдарга хептетирбес
Ол ынчан аан чазын Мисс оон маргылдаа бооп турда 2 эжин биле аргадан унуп келдинер оон спорт зал артынга турдунар чоп анаа оске суур оолдары база турду мен база оон зданиеден 2 оол унуп келгеш кыштап бар чытта кызыл курткалыг эжин Лагерь деп даа чордувус чоп деп турган икбе
Оон кыштап чоруптынар чоп оон кыштап барчытынарда уруглар бээр келинердаан дээривиске 2 эжин кел чыты оон сен тогбань даа кыштап бар чытында кок курткалыг уруг бээр келем эй дээн оол дыр мен.
Болза даа игнор сен!!!вкга бижиирге харыылавас! !инстаграмга база игнор дыр сен!!долгаарга база тутпас! !иможе бижиирге база игнор!!!чугеааан? ?