Suldem Mongush был 16 февраля 2018 г. в 3:32

Спрашивайте

74 ответа 9 подп. 0 нрав.

Suldem Mongushбыл 16 февраля 2018 г. в 3:32

Спрашивайте

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Тигрица дээрге кым жил
Кайда сен?тывада бе или?
Сонуургап турар кижин бар бе?
Я тебя люблю,болею за тебя :-*
Экии кайда силер?крайда бе?азы))
Люблю тебя, жаль что я старше тебя☝
хахаха, ерунду не пишите пожалуйста
Кайы хире силер??
Төрүтүнген хүнүңер кажан ирги?
Привет!кайда силер?
Сонуургап трр уруунар бе?
Кайы-хире чоруп тур сен,Сулдем?
Тебе плохо?
Таныжын адын айтып берём?
Ынак эжин адын айтып берем?
Каш харлыг сен
Кым ирги таныжын? Бодап туруп бердим ону