Тана Мижит-оолбыл 9 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Найралдажап болур бе? Ынакшып калдым иин силерге))
Найыралдажып болбас. Мен ынакшып каан ээс мен силернин бажынар арыы дыр ол дээрге, менээ хамаарылга чок...
Кончуун, каржынны шпии
Сени сактып трар сень
Экии тана чапанчынарны аан таныжынар барб таныжп билчип кореелем
Сени сонуургап тур мен чарашпай таныжалам че
Сонуургалынар соодуп аар болган дыр силер.
Ии авай авай, берге уруг
Аржанын угбазы сен бэ
К сожалению у меня нет братика под именем Аржаан
Таан чаптанчг др сен ииньсени чарашсынар чордум школга ла))) мен кыс диин мен 8 велр аразындан мен..ООНдек деловойсг сен))
Экии эргим оннук кайы хрее чор сен Вова дээр оол блэ канчап бардынар эптежип алнар, айбас чуу даа турар чурталгада)
Экии. Кайы Вова чувел? Канчап барган ус бис тадайым?
Чалгаарап чор сн бе ?
эжим чугле сен сен, ынак дыр мен чарбайтыр:*
Мен бижип калдым:D
Экии Тана чараш чураш деп чувенни ле, давай поз-ся))
эртен ЗАГС баарбис долгаптарымга паспордун тудааш унуп кээр сен ОЛА.
Фигуран секси чоорду аа ээй.
Мындаа актовыйга сени кордум)чапанчыг чордун)
Коргенин дээш четтиргеним илередип каань.
че оглениили эжим эртен дораан! мээн боор сен чугле!
Ынакшылым эрзек эжим:)
Тана.энне эргим Кижи дыр сен!
Тана.энне чараш Эжим дыр сен!
Тана.чугле сен сен эжим
От БОГ
Дка чараш фигуразы болгаш арын шырайы!!!
Шиип аан карактарын-биле коргенин ол дур.
эжим таныжаалам:*
я тебя люблю а ты меня тоже ахахахазахпх
База-кыс ик сме он чаа сактып келдим;)
Белек даваа дээрге чуун чел?
Чаптанчыг уруг дыр сен, таныжын бар бе ?