Чечена Сат была 10 августа 2017 г. в 7:34

спроси

Чечена Сатбыла 10 августа 2017 г. в 7:34

спроси

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чедип кээрин манап чор мен эргимим
Чапанчыг чордунар канчап барган ус силер, силер дег чапанчыг парочкалар чок, ол хире ур таныжып келгеш канчап бардын, черле бузуренчиг эвес(картап анаа апаарынарны кузедим.
Пара эвес болганы ол нян,ам картай бооп шыдавас диин бис,уже чурталгавыс ийи ангы)
Ынак мн Чеченам)бодун билир сн эжимкам муа
Сыын-оолду чоор сени оон артык оолдар бар)),,
Сыын-оол сенээ ынак деп бил)
Чалып чоруп турба хаарн каржыланыр хыйман кайда сен . эь
Чуу чорп турар чел эть
Корп тр ышкаш сн чуу чорп трарын
Эй пизда. мЭэн адымда фейк страницан удалитеп каат пизда азы кожутам я бээр 89233861001 айдыс дыр мн
Кандг фейк сн ышкаш даа ээс лигой чайлп чорп трар сн
Коргончугла каржы чордунар аа 2016лар уруглары!мен диремен таныыр болзунза танып каар сен,чангызыннын таныжы чораан уруг дыр мен!ындыг каржы боор болзунарза силерге база ол чуве картап эглип кээр коор силер!!!!ам амырап тур силер бе чангызынар биле чарлээримге нхй!
Менче чуге бижип трар сн,бодунга биживит даан оойааай
аноним
Именно сенээ бижикседим!и алдынсай балданга!
Чуу чугалаксап тур сен нахуй дейаарак кым сен эй
Ам чуге барп барп биске неш чуун канчап кан бис
аноним
Шончалай
аноним
Чурбан боорунарга!иштинер аарыыр боорга!
Бодун чырбан болдун нян ынчангаш ындг болганы олдр)
аноним
Чиде хона берем!
Бодун харн чеде бербес сн, ботун кезектери чорп трар чедиинь ,ынчангаш чиде халыпкаатче
аноним
Чиде халып хаатче суг дээр сн
Сыын-оолду салып корем!!!!!!!
Сыын-оол сенээ ынак эвес чораан мен дээр кижи чорду сени хомудатпас дээш ынак мен деп чораан ам Сыын-оолдун дугайында бодавайын чидеберем! Уска шаптыктава утувут
Картап картап бижипле трар кандаай сн шупту чо снден хамааржыр чазар болзунза сыын-оол мении апаар ынчангаш таптг чорп трче
Сыын-оол сенээ ынак эвес кижи дир билип трар сен бе эй
Билир билир дээвалдын таныжар ус анаа таныжынар мн слерже кирип трар Кижи мн бе.
Сыын-оолдан чуу-даа манава ынак эштиг аппарган кижидир эшпи
Бодунну кончуг кижи мен деп бодаар сен, кергенчиини сени тогбас кижидиин Сыын-оол хаха
Сыын-оол мээн эжимдир эщпи
Биживес-даа сен аан вк га :(
чурбаан эшижигештер эвес ик силер бе дан
кончуун ааан , кыс улус эртип алган майтанып турар . Чудек чуве шей , уруглар .
танып кааптын бэээ? сенээ ынакшый бердим.
чаа сенээ эки ынакшыыр болгандыр ам, таныжынар бар бе?