Ваш вопрос
анонимно
У тебя есть парень?
аноним
Аамайынны анаа айтырыг салырга кандаай сарбашкын сен
Сарбашкын лаян 😂 азы таа ол айтырыга харыыласкаван мн дан дагаа 😏 .