Aigushбыла 14 января 2018 г. в 0:51

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кайы хире экзаменин дужаадын?)
Кайнаар ооренир сен?
На расстоянии таныжарга дам эки боор эвес тир бе :)
Субудайын чедип келди бе? :)
Кайы хире чоруп турар че бо ?
Канчап чоруп тур сен най? :)
Оть ам чарылбас лаян , силерге хамаарышпас чедиинь
Ам-даа чарылбаан улус силер бе даан??
Кандыг Ая? :D
Такая энергичная, прям заражаешь:D
Привет, как дела? :)
ам чуге? расстались?)
Канчап бардын? Ам чаала адаанда айтырыгларга ийе деп ааш турдун чоп :)
Субудай биле агаарлаар-дыр силер бе? :)
Силернин биле можно подружиться? Я девочка))
Иг бичии када открой , пожалуйста:)
Канчап чоруп тур силер че?
сколько раз съешь говно в день