Чаяна Хомушкубыла 15 марта 2018 г. в 10:46

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии Чаяна) кайыын силер? Ам кайда ооренип турар?)))
Экии.Ак-Довурак.Школада ооренип тур мен.
Бля,кончуургак болбайн корем че. Чуу-даа эвес бодун аан
Кончуургак??ахахах.Кайаа кончуургап трмда кордун?Чуу-даа эвес суг дээр.Хинчектиин.Кончуургаваан мен уеннеп трба аноним.
Эн соолгу ссылкалыг айтырыгны удалитьтеп кааптынарам
Таныжып аалам бижиптейн бе
Кылын-оол Дамырактын друзьязындан уне берем
бижиинь бе дээриге го дединер шей))го напишу?
харыылавас шээй слер))
Танывазым уска харыылавас диин мен.Сени танывас бооп трар др мн
билип аар сен чуу кижимни?го напишу?
анаа бижижип каал даан чалгааранчыг шээй))он кымымны оон билип аар сен?
билип аар сен чугле 1с кежээ?
бижижиир спе?
че амнала бижинь бе?мен дыр мен))
В какой школе учитесь? В каком городе?)
ана чалгаарынчыг бооп тур иин))бичии бижиинь аан ам чуле оон кажан-даа бижишпес бис?
слер че бижип болур бе*?
Пиши.Я всё равно незнакомым не отвечаю.
Команданарда 7дгаар уругнун страрицазын сылкалап берем
слерге херек чешээй.боттарынар тып алынар.