Айлуна Соянбыла 15 мая 2018 г. в 22:27

,,)*

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Привет как делишка???
Эй Бижи чее дон др сн айлуна
Хыйман даан сен сенче бижиири албас ээс
Кайы хире чорп турар челдаан
Чараш чураш апаанынны сонуургай пердим
Улуска кордутпейне чоруур сен аа
Йоопанай аюна канчап ындг болур кижи сен таандала чуге мени ажыр идиптин
Ойт Аюна эвес др мен оскээр бижип тур боор сен
Мындыг ыры бар эвес ик бе лапочка чаражым чаптанчыг сылдызым сен сактыыр др силер бе
Олу берем стерва
Олу бер дээрге олуп турар кижи эвес динь мен
Коор хоннум чогул сени,олуп калыр болзунза амыраар мен эшпи,оон олжи мении апаар
Коргончуунну бодап чоруур бодалыннын,олжи дээрге кымны деп турарынол?
Сеткилимге тааржы бердин иин чуге чуге чуге чуге ынчалдын?
Йоо тандаа канчап ындыг боор силер аан)))Айлуна корбээн устар меге состер эжип чоруп турбанар.Кежик дээш чуге Айлунаже шупту кадалып турар силер?Ботарынын херээ шээй ол дээрге ол ийи кижинин аразында аан. Таанда чудек ындыг болбанар уруглар.
Чудек чуведир номчуурга безин
Как относишься Кызыл-Арыгским девчонкам?
аноним
Просто