Менди Салчакбыла 17 час. назад

Айтыр че

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Как часто ты с друзьями гуляешь и тд?
Сен дээш чурээм аарып чору Менди
Кара чангыс сеткил тыптып келзе карактарым огу ышкаш камнап алыр мен...)))сгдэ
Вклап орар боор смстерин корбес дир сен бе?
Чуге дизе дээш бадырывыт даан
Харын дедаан дээрге харыы эс шээй
Манаа бижиирге харылаар вкга чуге харлавас слер?
Ынакжыжыыр дивээдим шээй
Чугле сен боорунгала чуртталгада
Менээ ынакшыл талазындан кым-даа херек чок.
Чугле сен сен ынаам ындыг уруг чугле сен сен
Айыылдын аа 101 дээрге
Экии) сээн Биле найыралдажып алыксап тур мен!! Сенче бжиир дээш ыяды бээр дир мен
Каш харлыг силер
Хорадавайн айтып бээр силер бе
Ынакшыл Деп чунерил баштай эртен билиг херек сон даарта чуртталга
Ынакшыл Деп чуве чок дээрге кайгап калдым
Ахахахах. Бар уста бар чедиин,чок уста чок
Ынакшып-даа билбес
Мээн эжим боор сен
Ынакшыл деп че бар деп бодап турар сен бе? Чок чедиин ынакшыл деп че,чок.
30де азы 31де чоор бе кпту 4ке чуу канчап турдун?Аван биле машиналыг?
Мама с подругой встречалась,кажется. Или там соревы у меня были . Ну я точно не помню
Мээн эжим боор сен бе? Менди ээреп кээр сен бе?
Вы очень красивая...
Выйдите за меня???
Кии кайла слнр?
Иркутскунун чуу талазынла оорениптр слер?
Таныптрар ус слер бе даан бодаарымга