Ваш вопрос
анонимно
Экии,инстада оске уругнун чуруун салып трар сен?