Аймира Ховалыг была 4 час. назад

24 ответа 18 подп. 2 нрав.

Аймира Ховалыгбыла 4 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кандг чемге ынак сен?)
Чаны берге чассыг уруг
У тебя такая милая шакалская походка
Бодун комментилерни биживап тр сн б Аймира хах
Аймирага кандг кончуг хогнун чок чувел? Аймира сээ чуу клпты?
Караан чаражын тонер чордум
Шок мок
Толобсуг состеринер сайгарбас деп кордaн
Харян чартыы чоп козулбес жуал?
Лс ажыдаалам
Сен бред сен бэ???
Радананын таныш барве?
Сенден чештинер дыр мен канчан?