Дамырак Эрендей была 11 час. назад

234 ответа 23 подп. 34 нрав.

Дамырак Эрендейбыла 11 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Влюблена деп алган суг аан чарбак бажы багай
Ынакшып билир суг сенбаан?
У тебя очень красивые глаза:)
Сеткилннин аан)дыка дузааргак)чок девес
сени кузеп тр мен
харыылап корем че
дамырак каш кил сен
Билбес мен бо чоокта килденмээн мен)
Оолдар биле хонган сен бе?
Вам не стыдно задавать такие вопросы?
халылап корем смсти
Будь счастлива
шынап сее ынакшый бердим опей
чап бооп тр сен
целка сенбе
Кончуун канчап ндг айтырыг салыр ус слер....
Экии!!! личканар ажыдп аар слр бе?
Аажы чанын тыка чаптанчыг аан оожум топтуг бодуун чанныг сен аан кыдыында эскерерге
Дендии чарбаннап турба сука чрбайтыр шаадар болдр мен
Чуге таныш чок сен аан ындыг чаваш кижи