Дамырак Эрендей была 7 час. назад

Экини кузедим

Дамырак Эрендейбыла 7 час. назад

Экини кузедим

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
каш класс сен?
Кырган кидиин мен шагдала школа доозупкан
Йоо кино кылдыр сени сонуургай берген Оой мен дамырак :(арай таныштыг сен аан конзертке сээн чанынга оруп аар дээримге таныштыг чордун хомуданчыын
Анаа анаа удавас сонуургавайн баар слер
аноним
Сонуургавастын аргазы чок сен аан дек чаптанчыг аан хулумзуруптеринге ле ыытаар сос дыпас чордум сагыжымдан унместеп туруп бердин иин
лс ажыдып аап уорем дан эжим
Менче биживитем срочно
Аажы-чанын чаптанчыын кайгаар чордум Дамырак
Сээн олурун манап тур мен пизда!турген олче чарбаашка
Личкан ажыдып алам плиис
таныжынар бар бээ
Просто Красавица!!чаны эки,кижисиг,чаптанчыг уруг чоордун сен,тенек сээден оолдарны черле тыннава,адааргак кандыг-даа кижилер турар))чугле бурунгаар✊За ЗОЖ!!!!
Чс ап каавытам эргимим
Оолдарга сени заказтадып каар држе сучка!
Спорт дээш олур хэрлиг Слераа инстанарны даа коорге зал боор аан чаптанчыг чедир ындыг боорунарга эр хей др слер ол олчаан чорунар
Карактарын ону дыка чараш чорду линза кедип тур сен бе?если чо я девочка
Спасибо большое)чок бодум карактарм диин
Бурулуг болдум эжим сээн мурнунда дек улуг бурулуг мен эжим мээн буруум минип аап корем сендег чараш чаптанчыг уруг тыппас даа мен
Пресстиг сенаа)фигуран секси чедир
аноним
Мелеве даан коруп тур шээй мен ол спроси неймде авканда чуруунда ну видно же
Ол дээрге жир деп чуве диин пресс эвес:)
аноним
Не надо так врать аа)таанда жир биле прессти ылгап шыдавас эвес мен аан чараш)
Меня бросила девушка(((
Эриг баарлыг,чараш чанныг
Эрзин кызы сээн биле
Сеткилдежип чугаалашкаш
Семья бооп чурттай берзе:)
Сможешь простить измену любимого человека
"Любимый человек" никогда не изменит.
А если изменил,то он уже не любимый
Что нужно сделать чтобы добиться твоего доверия
Акша шилчидип бээйн бе Чараш?