Эмиля Монгуш была 15 апреля 2017 г. в 2:48

16 ответов 9 подп. 3 нрав.

Эмиля Монгушбыла 15 апреля 2017 г. в 2:48

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
кудер силерге ынак хевээр чорду а ченгей, мындаа силерче долгап трар чорду иин.ужуражып бза трган хэвирлиг чордунар иин
Кудер дээр эшписиг харяны тогбанар чоор силер. Он не достоин вас
Чаптанчын чордунар иин
Кудернин таныжы дек чараш чорду аа класс
Ынак мен. Ынаам. Таныжаалам
Кудер Биле дыка чаптанчыг диин слер
аноним
Кудернин созу шээц
Албан кудернин боор эс!