Эмиля Монгуш была 7 марта 2018 г. в 13:14

75 ответов 13 подп. 3 нрав.

Эмиля Монгушбыла 7 марта 2018 г. в 13:14

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Я вижу ты очень похорошела)
Оон мурнунда кандыг трган кжи мен ндыг?
Кайы хире чоруп турар чел? Ашааң биле канчап чорп тр сен?
Мээн кайы хре чоруп трарым канчаар деп трар сен, мээн ашаамны суг айтрар сен сенээ хамаршпас челер диин оо
Экии ,сени сакты бердим шээй шуут
экии. чаа сактып чоруп тр же харын
Чуу хире чоруп тур сен
Сакты бердим шээй шуут
Ынак мен
Номерин айтып берем дек солун СМС октап бээйн
Сексуальныйсыынны
Мальчигин бар бе?
Сени коруксээш
Шуут анаа бергедеп тур мен
Кажан ужуражы бээр бис ?Киссска моя
Номерин айтып берем чараш кыыс
Хочешь увидеть мой огурец))))
Ииииииии пааааааа чаптанчыынны ам ааан
Амгы уеде кайда ооренип турар улус силер?