Эмиля Монгуш была 13 января 2017 г. в 13:52

11 ответов 6 подп. 2 нрав.

Эмиля Монгушбыла 13 января 2017 г. в 13:52

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ынак мен. Ынаам. Таныжаалам
Кудер бле чуге чарлы бердинер?
Кудер Биле дыка чаптанчыг диин слер
аноним
Кудернин созу шээц
Албан кудернин боор эс!
Сарыг слон че суг халыыр силер амаа кадай ус слон маннар
Сарыг слон дээрге кым чел эй! Кижилер соондан безин маннавас Кижи мен!! Чуун чайлып чоруп турар сен!!