Эмиля Монгуш была 10 час. назад

21 ответ 11 подп. 4 нрав.

Эмиля Монгушбыла 10 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чуге ындыг пасанарсыг ки сен ааан. Выгляжишь как 1клсссница
кайдайсыг боорунун орнунга бичиисиг бооргала чединь. 1класс дээрге это уже слишком эвес др бе?! 1класс кижиге чогум домей эвес диин мен
Вкже ссылкан салып алам эжим
Чаптанчыг кысчыгаш дыр сен)
сени утуп шдавас др мен Эмиля! сени оода чангыс картап корген болзумза
ам канчаптар мен нешь! утуп шыдавас боорунга
Кудер дээр эшписиг харяны тогбанар чоор силер. Он не достоин вас
Чаптанчын чордунар иин
Ынак мен. Ынаам. Таныжаалам
Кудер Биле дыка чаптанчыг диин слер
аноним
Кудернин созу шээц
Албан кудернин боор эс!