Эмиля Монгуш была 11 мин. назад

77 ответов 13 подп. 3 нрав.

Эмиля Монгушбыла 11 мин. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кайы хире чоруп турар чел? Ашааң биле канчап чорп тр сен?
Мээн кайы хре чоруп трарым канчаар деп трар сен, мээн ашаамны суг айтрар сен сенээ хамаршпас челер диин оо
Экии ,сени сакты бердим шээй шуут
экии. чаа сактып чоруп тр же харын
Чуу хире чоруп тур сен
Сакты бердим шээй шуут
Берем
соскап корем эй берем деп ле трар кандаай сен сээ бээр чем даа чок диин анон
Ынак мен
Берем аан
Нравится ли тебе вкус пива?
Девственица слер бе азы...
Номерин айтып берем дек солун СМС октап бээйн
Сексуальныйсыынны
Мальчигин бар бе?
Сени коруксээш
Шуут анаа бергедеп тур мен
Кажан ужуражы бээр бис ?Киссска моя
Номерин айтып берем чараш кыыс
Хочешь увидеть мой огурец))))