Аюна Байыр была 16 марта 2018 г. в 8:12

2 ответа 1 подп. 1 нрав.

Аюна Байырбыла 16 марта 2018 г. в 8:12

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чаптанчыынарны аан Аюна)
Таныжынар бар бе?
Заявка октаарга чуге хулээвес ус слер аан
Менээ база берге шээй аан
Ынчап трбанар даан чапанчушька❤
Чоок таныш чок диинь мен
Таныжып билир эвес)
Буруудатпайн корунер)