Alsu_Ssssбыла 3 час. назад

)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сээн ынак эжин болуксап чор мен Алсу)
чанын бергедир,канчап сен ус шыдажып турар жел
Туравыс улуг др але Алсу
канчапдаа тургаш чедаар мен сени)
аноним
Кады кырыырын)
Ынчапаар деп билбейн чордуум,ынакшылым оскерилдии)
аноним
угадай,если угадаешь шоколадку куплю)
много хочешь,блять
аноним
Дек каржы бопкэээр)
бутпейн барган ынакшыл
хостуг хэвирлиг силераа)
Лол, девочка,ты не адекватна! Ты не можешь норм ответить на вопросы? Смысл тогда спроси создавать? ВТФ?! Типа смотрите я популярна! Ахах жалкая, сразу видно воспитание плохое)
ахахахах,думай как хочешь,насрать)))))))

чоп харыылавайын тур сен. мээг айтырыгларымда? айтырыга харыылааас книжка чоп спросинейм айдаалган сен дееп ааар аан, киж манап морцда бля
Ты ж никого не любишь кроме себя
Овур хевирин тускай уруг чордун ийе
кого любишь больше всего?)
Далай-биле чоруп турган уруг сен сен бе?
аноним
Монгуш
салчап тур боор сен
с кем мутишь?азы хостуг сен бе?
Экээ дрен
аноним
Чуу даа ээс
чуге хей сен дан мээн бол дээрге
ол жиге ынак сен бе?НОРМ ОТВЕТЬ.
'жиге' канчап ынак бооржендан чайык :3.
Чаптанчыг чанныг, чалашпай))
аноним
Още чалашпай
още тааршпас сен
аноним
сээн чооланырын дек чрбак чоорду эй
мен чараш мен адааргап тур сен бе?
МБ есть парень который нравиться? Напиши его последнюю и первую букву если не трудно)