Айда-Сай Дангыт была 10 час. назад

ну го)

Айда-Сай Дангытбыла 10 час. назад

ну го)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Билир нян сен км бижип трарын!:)
попан чайылдрар чорду але физралап турдунда кордм
мени сактып тур сен бе чарааащ?
улгаткан дудум чарашла апарып турар дыр сен аа,Айдасай)
Кандыг чаптанчыг сен ааан
Кажан торутунген силер угбай:??
13 чыл бурунгаар торуттунген мен дунмам)
аноним
Ммм чаа четирдим угбай)
Ажырбас дунмам)xd
Кежээ орай сылдыстыгда,болчага
Энне чоок эжин кым
аноним
ам Аделина сени тогбас апарган чоп ааан ээй)
ам чоор сен даан
Тогбас сгде шын билип алгаш бижип тур анон.Билип кааптывысла кым бижипкеннин!
Бичии трсен деп каар лейнмен!)
аноним
Бичии озупкелxD
Анаала озуп кел дээрге озуп турар эвес менxD
Если судить тя по надписям в стене,тебе не очень хорошо живётся.Забей на тех уродов которые портят твою жизнь! Улыбнись!Дерзай,малышка!
Улыбнись ты ведь для себя живёшь, а не для тех уродов которые портят твою жизнь, короче забей на других и наслаждайся свободой,не доверяй никому,слушай свою интуицию,никогда не принимай всё близко.ДЕРЗАЙ,Малышка!
улуска бузурээр др со б
Пиздец туран улуг чорду аа улуг улус-биле аянныг чугаалажып ооренип ал!сени школага коорумге каяадаа коорумге дыка чиктиг таа канчап турар сен!
Аноним олуруп алган улус сайгарып орбаже!анаа арнынга чугаалазынза кортууун ол чуве!?таа канчап турар болзумза корбе менче!
Сылдыс уруглары Биле со едержир сн бе
Личкан ажыдар алам Долгаарга тутпас
Чанын два чараш диин))))))))))))))))чудек талалары база бар оларны чидирип аап корем :артыктаныр,чивиин и.т.д
Взаимно))артыктанып даа билбес артыктаныр хамаан чок мени устар артыктап чор няян.
Сука сука сука сука сука сука сука сука мегечиииииииииии
Анаала чоп сукалай бердин ой яй,чуу деп мегелептим ой?
Сукан манаа эшпе анон!!!!
Айдаш блэк танышпайн тр сме?
Оюмаа Борбак-ооловна чуун чл
Мегелээш турба мени калбартыр шааптын чоп
ХООООЙ! Чуге ол кижини кежээ 21:00 шак уезинде калбартыр шаапкаш дезиптин? ааа
Кымны?улустар калбартыр шаап чорбас кижи мен чогум)
Кааш харлыг слер чараш?)