Айда-Сай Дангыт была 4 час. назад

спроси

37 ответов 45 подп. 4 нрав.

Айда-Сай Дангытбыла 4 час. назад

спроси

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Шкурааа
Тааптыг даан сен анон
Шкура дээрге оода билир Сен бе даан анон
Бодуун кыстарга хамааршпас кийдр сн
Ам кандыг кыстарга хамааржыр кижи дыр мен?(xd)
аноним
Чанын бак!
аноним
Дээргеле драа xD
Чуу Дыр че Хооооооой?!
слэр ийи чарылбас болзунарза эки чедн.тааржыпкааар пара слэр жоп)
Айдаш биле чарлый берген деп турар чедраа,шын чуве?
Кайы хире сен?
Мени сени сонуургар деп бодаар дыр сенбе?)
апф,мен канчап билир жмен(аамай айтырыг салбайн кор)
аноним
тупость зашкаливает у анонима.хD.хD
Познакомимся ты такая красивая!
Аделина дээр эжин чаптанчыг чорду аа,Хорагай дээр эжин арай хооремикей,тенек
Чуге ндг чараш болган сен :)
эмин эртир чараш болбааа)
Хептеп аар дээримге хептиг йдр сен
Хорагай лучше бе азы Аделина бе
ты кто такая?
Че кайда чуде чоруп тур сен дымазы?
Сижу и жду тебя
Кайыын боор слер
Сени чуге Айда-Сай деп каан чыл
Чуге дээрге сени айтырзын дээш лейн
Aydash ol chuun ik!?
аноним
Парень
аноним
таныжы даа болгай-ла сэээн кандыг херээн чл анон.