Айда-Сай Дангыт была 18 час. назад

айтырже)

35 ответов 64 подп. 8 нрав.

Айда-Сай Дангытбыла 18 час. назад

айтырже)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Че бо кандыг кончуг берге кижи сен аан хой!кижини даа тоовас,кижи ынак турдала
Улустарны удалитьтеп-удалитьтеп, чуге чедипаар сен хой?
Удалитьтээр удалитьтевезим бодум билгей мен аан,чуге-даа чедип алгай мен сенээ кандыг хамаан чувел ан хой?!
Бичии дунман кайы хире апарды?
Ынчааш трбадаанаан#Айда-Сай
Хоктууней,канчап турар кижи дыр мен?)
Привет)как дела?скучаю дорогуша:(
Почему жизнь такая сложная:(
Привет)все у меня нормально)
А ты мне в личку напиши)
Хуннеп тур мен сени)
Апанзыыынай,мен база сени хуннеп тур мен шээй аноним)
Бодаарымгала сен донуп чоруур ышкаш сен аан мен сени ургулчу барып чылдып куспактап ап тонум кетсип каап чораан болзумза, сен дег кыс ам багай мени тоор дээрбе, мен чокка-ла эки чоруп трар лайн сен, мен суг сээн бле деп чугле душ лейн
Чурттаксанчыг эвс дроо сен чокта
сен дег 1 чыл улуг оол эрзинден кажан бир хун эскерер лейн сн((
Чаа таныштыг апардын бе оо дунмам
аноним
Ам чуге Б жл хой А эвес жведаан
Ахахах,чоок А даа эвес чу,ону суг сайгарып турар сен аан хой)
Экии,сен биле таныжып болур бэ ?азы тогбас сенбе
Экии,аноним биле канчап таныжар кижи мен ойааа)
Хуннээрдаа оолчук тр оюн баштак диинан)
Бодн боднга вопросы делаешь же видно всё
Аамайын аан вообще кандыг кижи бодунга айтырыг салыр бооор чл,ындыг аамайсыг болбанарам!!
Или вообще доказатьтап корем ой?!
аноним
Бажын багай сен бн,канчап боду бодунга айтырыг салыр чл,нчаарга солун эвес шээй боду бодунга харыылап алыр болза
аноним
Бодунун кандыызын чугаалаптурар анонимчик диин, ишти ирип шаан
Чангыс кижи бижээн хевирлиг менде база инче деп каан ахах.
Гитарага ойнап билир сен бе,Айда-Сай?(:
Чууканчап тр сен чаа Айда-Сай?)Чоп Айдаш блэк танышпайн бардын?Озувле ор сенаа озупкеш албан мээн боорсен!))
Чооок олурла мен) силернин-даа болбас мен иин))
аноним
Ахах, мээн боор
Кымынарнын-даа эвес мээн кижи диин аан халалыын
Чуге Айдаш биле танышпайн бардынар аан вы были такие красивые анаа хорадавайн харыылап бердаан
Личкамче бижип келче,оонам харыылап бээр мен)))
Зйбл ааспырак тр сн иин элэ,улуска кордурбестедип тр слр хоргай ийдлээ
Ам чоор сен даан ааспырак-даа чораай мен сенээ кандыг хамааныг чувел)ам бисче корбенерден чуге корур турар силер)
Корбенер даан, силерни бисче корунер деп турар улус бис бе, катырынчыынарны!!!
Почему вы поссорились с Аделиной? Вы были о-о-очень мимишними подружками
Уу,ынчадаадээрxd У нее спроси почему мы поссорились)
Мимимишки сугде хдхд
Чуге айдаш биле танышпайн бардн?
Айдаш биле танышпайн барган силер бе?)