Ваш вопрос
анонимно
Мени сени сонуургар деп бодаар дыр сенбе?)
апф,мен канчап билир жмен(аамай айтырыг салбайн кор)
аноним
тупость зашкаливает у анонима.хD.хD