_С_А_Г_Л_А_Й_ была 5 час. назад

пишите что хотите XD

http://vk.com/id298803445

89 ответов 27 подп. 3 нрав.

_С_А_Г_Л_А_Й_была 5 час. назад

пишите что хотите XD

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сен дыка кончуургак Сен аан чо чугалаарга тогбас оода кыс Кижи эртип орталан Сен
чо чугаалаарга тогбаска дораан-на кончуургак апаар чове? КАЖАН, КЫМ-БИЛЕ ЧУГААЛАЖЫР, ЧУГААЛАШПАЗЫМ, ТООР, ТОГБАЗЫМ БОДУМ БИЛИР МЕН!!!!
Ызыраарып калган сенаа!! Шагдан ояар корбээн! Тааржыыр кидир сен бодунга
Дыка чапанчыг диин сен аан) сеткилин суг безин үен) кижи катап2 сээн бле чугаалжп турускаазы кээр.
хехе, сени дозээн кижи диинь мен аан чащщыыг!!!
оскээр бодавас( анаа подружкам дыр) омушка уен баар лоой бис XD
аноним
Как ты узнала что это я?))
аноним
оттур коор шээк мен
Таныжын бар бе
долгар-оолду чоп салып трр сн эй още салба нахуй таныжы баржи нн
ахахахххпаа салып болбас чове? танып кааптым иинь сени
Салыптарга-ла сонуургаан, танышкан боор чове???? таныжы бар сугдэээээ.
Бергедежип турбанар даан ойа. ам бирээ тывалап бижип тур мен:силернин Долгар-Оолунар оорлап албас мен, ынчангаш сооп калынар!!!! XD
аноним
ощет таныжы др мн явана
ахахаааа чуу даа дээр сен аан, таныжы чок кижи диинь, ам чаа айтырдым, таныжың менче бижип тур дээримге база чайлып турары ол дур таныжым чок деди, хаххаа оода кыс кижи эртип алган эр улус соондан халывыйн кор, ыянчыг чованчыг болу бердин!!!!
сен ышкаш тряпкаларны тогбас кижи диинь!!!
аноним
още таваар черле ндг кидир сн шкаш эс шмара таныштарын киди бурузунге чоолаар таныжыксааш шыдамбайн тр сме стерва
ахаахаха черле ындыг суг дээр сен аан, дыка билир кижи даа ышкаш аан, оо мен ТАНЫШТАРЫМНЫ кижи бурузунге чугаалап чоруур кижи мен бе? ахаа наоборот сен ындыг эвес дир сен бе мегелеп Долгар-Оол биле таныжыксааш, стрва2 сугларн наарладып ааш чоруп тур даан, Долгар-Оол биле даа таныжыксавайн тур мен, сонуургавазым даа, херекке даа албазым кижи дир!!! менче ол Долгар-Оолун дээш бижип турба сен!
Долгар-Оолга шын ынак болзунза, шын таныжып турар болзунарза мээн личкамче биживит че, тогда посмотрим кто ты такая которая бегает за Долгар-оолом
ЭРЗЭЭННИ ААН ЭЖИМ >.< КАНДГ ЫНДГЧУРБААНЫТЫНТОЛУ СНАН ЭТЬ
иии чэээээээ ада-иемни ытка домейлээринге кайыын боор, бодун ЗПР ошкүден торуттунген кижи боор сен бе? Таанда арын-нуурлуг кижи ындыг чуве бижииринден эпчоксунар ян, харыылаптар чуве бизин тыппас кижи-дир мен. Аарыың кирип турар хевирлиг аа. Таанда кижинин ада-иезин ол хире кылдыр куду коор аан(((((((((( оода ада-ием силерге багай чуну кылыпкан улус чувел? оон орнунга мени-даа ыт дивес силер!!!!
Сээн узун кара чажын
Хурен кара карактарн
Борбак ай дег карактрн
Эх))
Выбор экзаменери кылдр чуу шилп алдн
Сени сиилен дээр йду аа позор оолдар соондан халыыр амаа
"дидир-дидир" хахаха чуу деп даа чорунар даан харын, менээ ол изиг даа эвес соок даа эвес! боттарынарга ла ийи-уш катап хой кылдыр баар ян!
дыка бузурээчел болба! И мен дээш база сагышсырава! Мен бодум чуу канчап турарымны билир мен! 2эктимде бажым бар, айпас!
иии че ам классчыларым-биле селфилептеримге оолдар соондан халыыр апаар ян мен, хинчек
лт че шоолг ус албас чгле ботарынар салыр чуадам чурбаан слер Эдита бле катай ан още таваартапкаан сн нчап кежээлеп чорптрр болзунза коржуур апаар
ахххаха лт дээш бергедежип чоруурунарны аан, хилинчээнернин улуун! боттарывыс салып чораай бис, оске улусту ундурер шаавыс-биле ундуруп чор шээй бис, боттарывысты салыптарывыска "чурбаан" апаар бис бе? кежээлеп чораай-даа бис ойа! танып кааптым иинь чээXD олаедиинь коржур болза коржур нах. бодун-на кортук эвес болзунза аан сарыым
аноним
чуу коржуур аамайын
Группага или биске таарзынмас болзуңарза так валите к чертям аанXD Вас никто там не держит с силой,можете смело покинуть! "ЧУРБААН" кижи сен-не дир сен лайк дээш ыглаңайнып чоруур! И Саглай канчаар кежээлепти?Чуу коржуур деп тур сен?Коржуур болза мээн биле база коруш ол-ла-дыр ойэжен аноним артында канчаңнаксап орар сен?Личкаже бижиптер оой ындыг кончуг коржуксээр кижи
Чурбаан хережээн др Сен аа эй чанган
ахавхаахахаххххаа сени дозээн боош;)
Долгароол биле таныжып тур сен бе?)
чок!)
тытыржып турганывыс болза, клазывыс чаптанчыг оолдары бистер-биле 2чурукка селфилээр болган улус диинь. И вот я выкладываю эти фотографии
коор болзунарза оолдарывыс биле куспактажып алган даа чуруктарывыс бар. чугле Долгар-Оол-биле эвес аан!)))
так что не волнуйтесь!!))) не украду я вашего Долгар-Оола XDDDDDDD
Ужа чайк чрду ааа саглай
ахахахха мээн ужамны каяа коруп турган сен
подпишись
взаимностью отвечу
Прив
У тя есть парень? Если да то как зовут?
здрасьте
это оочень лично
не могу ответить
Чойганнын клазында сен б хайыраканда
лучшаян км?
аноним
эдита бе
ынчанмайн канчаар аан
пр
у теб есть парень
Ыньяк мень хемелек♡♡♡чащыынадан)