Айыраа Тулушonline

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чылыдыр кетинип турам,пожалуйста
Каржы дыка каржы
Таныжын азы сонуургап турар кижин бар бе?
Дыка чаптанчыг чордунар ин ол видеонарда,ындыг видеоларны хой хой кылдыр тытыргаш салып турунарам))
Ваай,улуу-биле четтирдим)харын,уе уези-биле
Если честно целоввлась хоть 1 раз?
Кандыг дир ол Кызылга ооренирге?Шагонардан берге дир бе?
Харын,ылгал чок чуве динь,Шагонарга кандыг ооренип турган сен мында база шак ындыг болур
аноним
с людьми также?
К сожалению, нет.
Шагонарга келгеш чуну канчаар сен баштай?
аноним
Оон агаарлап унер сен бе?
Долума биле амдаа эдержиир дир слер бе? Таныжы бар бе Долуманын айтып берэм дэк херек боптр инь
Ийе,ам-даа эдержиир бис. Таныжы бар
Оске оолдар ле чугалашпас сен
Я как-то помню когда вы с Долумой,Лаурой и Дианой были лучшими. Оон коргеле 4 лээн кыштаар турган ик силер,а вы ещо дружите?или?
Ты с бывшими иногда общаешься?
Шагонар. Крыша. Лето 2015. Помнишь?)
Хыйиан сен эшпи
Ахах,лсче бижитем эй,бодун эшпиден торуттунген эвес сен бе?
Не игнорируй :0
У тебя есть парень только честно ??)
Айыраа кажан Шагонарже кээр сен ?
Сени корген болза
Чуге ындыг кижи боон сен ?