Айдасай Король была 18 апреля 2018 г. в 12:20

_король_

http://vk.com/id349506488

33 ответа 9 подп. 2 нрав.

Айдасай Корольбыла 18 апреля 2018 г. в 12:20

_король_

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сыкуха
Маа ындыг кергенчиг состерин эшпе дан наар чэ
ат сураан ындыг бчии тургашла алгыдып аар сен бичии кижи
Бичии кижи эмин эртир улугсуг болбайн кор
Эрзинге эки дыр бе азы Кызыл
аноним
Особенно каяа?
Сени защищайтаар кижи тып алдын бе эй?
аноним
Лол лал деп турбайн таптыг харыылавытсынза
Крч бо страницада айдасайче чарбанайнып трар устар таваартап алнар аа аноним кылп алгаш ковей ченер эжим чорп трбай доор лс че бижиир ээс чее даан эр улс болза сг чурбан эшписиг двиштер дудуп таныжып трган мегелетирген дп наар суг киржип трар аан ам ндг челер бижиир устар доорт арнынче чугааланар даан чугаалап шыдавас болза още ытавас бооп чединь дунмаларым)))
Ай-Чурек биле таныжып тр сен бэ эй?
Эрзинчэ кээр болзунза соктурар сен ой
Эрзинде коончуг кижи апардын бе эй
чайылбам
таптыг боданып ааш чугаалан дан
аноним
Таптыг боданым ааш чугаалап тур шей мен
Шагдала чарбанайнып трбань Эрзинче чоруп тар шээк,ам кээп суг аан