Айлуна .О online

37 ответов 14 подп. 4 нрав.

Айлуна .Оonline

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Напиши в лс
Кааш харлыг силер?
кымга ынак сен ?
хевирин чогалап шыдар сен бе ?
Хэй! Сколько тебе лет? Парень есть?
Ты не нравишься) но каждым разом думая о тебе, мне очень-оооочень хочется с тобой встретиться;) Увы ты можешь здесь ответить отвратно. Но учти дорогуша, у меня мнооого интересов к тебе: 3
Чуудр(S)
Чоок, чуу-даа эс ,а сенде ?
(Кым сен ?)
Хахахахахахахха
анаа дыр сен бе? азы (эмчи баар болзунза эки эвес бе?)
Любовь или статус человека?
бичии кижи ынакшылды канчаар деп , ахах
Чогум хундулеш нчадеп кан кижи мен че харн кызым бор нян
Кайы школада сен дунмам
мен сээн дунман турган болзумза канчап билбес боор деп дунмазын кайы школада дунмазы ооренип турарын , ынчангаш дунмам дивезин дилээр дыр мен .
У меня лс открыт, вообще- то. Ты мне к коменты написала прими заявку )))
мен че биживитем , мен кымнын-даа коментилевдим ам арта' прими заявку 'деп
хммм. кто ты?
Ты мальчик или девочка
Ону билгеш чууну чедип аар сн аан кужурум
Ошку-Саар сен бе ?
Ебать амаай сена галочка
Хуннун биле корем:3
Скучаю Лунтэээк:3
сен чуге улустарже коруштерин оскерли бээр сен ? бирде хулумзургей бирде хыйыртаныпкаш кылаштап коруптар?
Кайда чоруп тур сен сарыым
Каш класс сен сарыым
Канярын ? кым сен сарыым деп турр апаан ?
аноним
Таныжын дыр мен сарыым
Сактп тр мен чарашпайм ♡~
Хочу встретиться ~ нак мен ♡
От:Боевик
Нарна узнаешь :)
мен базаа сарыым~ ♡♡
ам черле ужурашкаш бис )
ынчап ынчар черле ♡)
Друзей удаляешь типов крутая?
Нахрена,все равно не крутая
солудавайн кор , чу крутая !? чу мен корунге сээн мурнунда кончургап турр кижи дыр мен бе ? кончургак сеткил чок диин оо друзямдан удаляйтап капкан причинам болза чугалашпас улустарым удаляйтап капкан жен.! чу мен кончуг деп турр жме ?
мээн эргем эс жоо? кымны удаляйтар удаляйтавазымны
аноним
Сен билир сен б ол кижи удалитер удалитевезин ~ сээн кандг ыттсыг херен чол ~
Сактып трэээн
йооопт когда ж мы увидэмся
от :Пэчэк~
майааа лупоооф сактп трн иинь йооопт
Турген слерни көрзэээ
Мен за) харн ам бо ус ийе дээр болза доран
Йоопт аж сердце разрывается СЕУЧААААЮ