Тайбын Монгуш был 12 час. назад

Спроси! Отвечу)

http://vk.com/id353971110

52 ответа 3 подп. 0 нрав.

Тайбын Монгушбыл 12 час. назад

Спроси! Отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чаяана чуун чел?
Чангыс школада ооренип турар бис
Мээн диин аа, чештинип чоруп турбанар даан
Сут-Холге кажан кээр сн?
Школгага уруглар биле дек тениир,куспактажыр чордун аа
Кымны сонуургаар др силер?
Кым сен чогум черле
Сени март 8 те ловушкага кордум аъттыг турдунда
Кыйгырыптар шейк аътка олуртуп каар ийик мен
03.02.2018 сени хоорайга кордум.чаптанчыынны
Иди нахуй
Таваар-ла лс бижииринден мандырлап тр сн б? Лс бижитем чурбаан
Мен доглаарымга чуге тутпайн тр сен?
Вашэй мамэ нэвэста нэ нужна?
Таныжын бар чеве таныжып аар др че чапанчыг оолчугаш
Кымны сонуургап тур сен?
Кто тебе нравится?)
Кымны сонургаар др сен?
Бичии кижи сонуургак болбас чдр
Кымны сонуургап тур сен?
Сээн таныжын болуксап тр мен Тайбыыыын
Сени хептеп аар дээр болза чуну канчаптар Тайбын?
Айслана для тебя кто?
Анандыга ынак кидиин