Bergeshka была 3 час. назад

Не пиздите лишнего

24 ответа 6 подп. 1 нрав.

Bergeshkaбыла 3 час. назад

Не пиздите лишнего

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
ынак эвес сенэээ буяна
сииленнеп маннавайн ажы-толун коруп, азырап чор херээжен
Херээжен?смелости много дыр аа)бодум азырап турарла кижи мен!чуу чугаалаксап турарын ол? Азы сен азырап турар азырап турган кижи сен бе?!ындыг челер бээр биживес дыр аа арынга чугалаар болза эки диин.
чор сен тогба шупту чуве ажырбас эргимим
Таныжын адын кым дээр чувел?
найырнын соонден чарбанкайнып маннап турба кот, черле ындг сен ажы толдуг хиренде.
Маннаар хамаан чок кылаштавайн безин турар лой)мээн чуртталгам сээ кандыг хамаан аан?манаа артык челер биживейн личкаже биживит харыылап шыдаар болзунза состерин.
Номеринер беринерем!
Найырнын чуузу сен эй?
В смысле чуузу?дорт биживит личкаже.
Если бы у тебя была возможность приобрести любой автомобиль, то каков был бы твой выбор?
Отомстить или забыть?
Не нужна ты Ондарчику, ты такая наивная! Кончай по нему сохнуть!
Мен чогум катпайн тур мен)а с чего это вы так решили то?у меня есть любимый человек и я не сохну по какому-то ондарчику! Билип тур мен кым бижип турарын. Так вот не нужен мне твой ондарчик !
амгы таныжынар барбее ? модно с вами познакомится?
Кто твоя лучшая подруга?
Байыр дээрге сенээ кым чел?
Кнопка дээр ик бе эжин? таныжы бар бе? Чап урур члрдуу аа подрушкан!
Привет, у твоей подруги есть парень?
Сколько лет где учитесь