Ae Roma была 16 февраля 2018 г. в 10:25

спроси)

65 ответов 11 подп. 2 нрав.

Ae Romaбыла 16 февраля 2018 г. в 10:25

спроси)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кончуургап халып турбаже азы шаан ол сен бе элдеп
Кончуургавас даа кижи мен.. кандыг кончуг менээ хоннун чок бооп турар сен? Чуун канчаптым?
аноним
ахахах кончуурнаплаянXD)
Алдан маадырдан аюш аан чолдак кижин
аноним
ахахах
Алдан маадыр ик пе чолдак оол аан
Ам класс чел оон
Аюш биле амдаа таныжып тр силер бе азы
Кайы Аюш деп турар силер аан?
аноним
Ынча хой Аюш деп таныштыг силер бе? Будалып каар аан хойунге
биживидем часына эжимка :)
ол кижиже бижип турбам эй чавак дээвалдын анаа уунда чоруптурхан
Ии сээн чайлып турарынны, боду бижип турар эвес кижи бе? Лс бижииринден коргуп турар сен бе пхахаха
Школада чуге козулбейн бардын ????
Кончуургап чоруп турба шуве сука олбес читпес бизда сен
С не анонима напиши, разберемся
Каш оолбиле таныжып кааптын
Сени бо мунумга-даа,дужумге-даа коруп кааш чурээм согуу дургедеп,хорек ишти ажыш дээр болуп тур
Аерома. Мен сенээ дыка ынак мен!!!
Личкан хаап тур ба даан)
Личкан ажыдып алам
Игнорлап турба даан азы смс чыып чадап турар сен бе
Ону чыып алгаш канчаар кижи мен
Дарова у тебя очень милые мягкия пухлые щёчки) щёки ты ЩЕКАСТАЯ)
Вхвхахах, слышу это каждый день почти) спасибо что ли)
Тура дээрге тура пиздец кончуургак уруг чордун аа
Ухахах...кончуургап даа турбас че лоой
Азият бле катап чоолажы беринер даан)тааржыр слер