Кудерек кижин кижин был 8 час. назад

Бижии Бижии

Кудерек кижин кижинбыл 8 час. назад

Бижии Бижии

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Игноорлап трба че чаражым
аноним
Оске улус чуруун салып турба че
Дан хая кайыыыыыыын жол?
аноним
Удалите ол Куу рашалыг чурукту суг кыдыында орар
Каъш харлыг сен?
аноним
Личкан ажыдып алам бижижиптер дыр пацан анаа эптиг чоптуг че дилээрге билбес кандаай кижи сен
Кандыг уруглар сонургаар силер?
Брат аванга четиргенивис иелдедир др бис сен шкаш Буяныг Браты чаянып бергени дээш Кандгдаа уе кады дузалжып чоруурн дээш четирдивес брат
бистин биле кездээ чоруурун дээш
Кандыг ус коорге сен чараш кылдыр коступ тур сен я?
Чараш эвес чедиин мындадан нахуй сен харын чараш мендепле турар сен)Мандр салыр харя )
Мандырлваан диинь сука
Мандр харя шээйсен) чуге лс бижипедин неш)нахуй ындг кончуг кижи болнза
Хыйман амаа сен билдин бе
Холун сыйшаапкаар мен сука
Шыдаар сме неш Нахуй Анон оруп алгаш кончуургап трба жэ амаа Шыны херек танымас бодун )
Кайыын сн дрокон?
Кызылданоо бодун дракон нахуй) Анон оруп алгаш чайлып орбадан сен пизида лс бижиирден мадырлап тур сен нахуй
Эн ынакшып турган таныжыны эгеки ужуун бижитем
У тебя есть девушка или
Эн ынак турган таныжыны эгеки ужуун айтып берем
Дивижтер чазып тр сн аа дракон
Бодун дивжтерин чазыып тур лаян сен нахуй Анонма оруп алгащ хой чен эжип чорп турба нахуйl
Ынак мен
Танып каар боор
сен)
Таныып чадап калдым )ха) лс бижиир берге болган чоор бе?
Чараш мен деп боднуну билир сен бе?
Привет я хочу с тобой дружить или любить.. ты очеень милый