Саглай Калашникова была 15 час. назад

25 ответов 35 подп. 6 нрав.

Саглай Калашниковабыла 15 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кээ эн чоок эжин ышкаш чорду бола коорге иелээн чоруур адын кым дээр чел таныштыг бе чаптанчыг уруг чорду найыралдажыскап тур мен ол уруг бле чугле адын айтрып берем ой
аноним
Маарта биживитем коргар мен
Анаажн,кмгадаа чолавас мн)
аноним
манаа биживидем чгле адын
аноним
таныштыг бе ой
Чок,чогм оонну сонуургап турар оол бар
аноним
ол оолду км дээр чл ой хондурар
хондурар деп тургаш бодун хондуртур халак)))xd xd
Когда рожать будешь?
Чо за вопрос аан)амдаа элек диин аноним
Экии найырлдажып аар дыр е
Бижииринден чалгаарап тр мн
Сактып тур мн саглайым
Фамилиян кандыг ? (Калашниковадан оске)
xeut rbh,tqy lh cy
аноним
чуге кирбейн др сн депкен чедн оо
аноним
Ндг штн алаш
Чальбам,танп кааптмдаа шкаш
аноним
Км др мн я Мени ошэ танывас сн
ȼąгԉąú я ԉюϭԉю Ť€ϭя
çåгλåü я λюნλю ϯ£ნя
ĊÄгԉÄú я ԉюЂԉю ₸€Ђя
ȼąгʌąù я ʌюþʌю Ʈƹþя
ςάгλάú я λюбλю ϯέбя
ČÃгԉÃú я ԉюбԉю ₸Ẹбя
¢αгԉαü я ԉюбԉю ϯєбя
ςคгԉคú я ԉюбԉю ϯєбя
₡ǺгʎǺú я ʎюЂʎю ŤĔЂя
(4гԉ4ù я ԉюбԉю т€бя
яб€т юԉбюԉ я ù4ԉг4(
caгʌaú я ʌюбʌю тεбя
caгԉaú я ԉюбԉю тεбя
ემгʌმú я ʌюбʌю Ț€бя
cαгԉαú я ԉюбԉю ϯεбя
ⓒⓐⓛⓝⓐⓘ я ⓝюⓑⓝю ⓣⓔⓑя

╔══╦══╦══╗╔══╦══╦╗╩╔╗╔═══╗
║╔═╣╔╗║╔═╝║╔╗║╔╗║║─║║║╔═╗║ <
Аржаан биле дек эдержир апаан снаа кооргеле катай дурар
аноним
мелем таныжын шээй
аноним
Хйман шаа мен др мен таныжы Саглай нын аржаан дунмазы др даа нихуй бердиртин сука
ииии,кажан кымнын таныжы бооп четигипкен чен?
аноним
1 чыл таныжып тур бис шаа Саглай Биле пиздес
чайлбадан кмледаа таншпань др мн, чогаадр снаа
аноним
Саглай мегелетинип трбаже шаа яткаш амаа удавас домей билдинип кээр челе шаа Ынак мен сээ
Бляя Яткаш сг дээр,чайлбам аноним,лсче бжитем км сн коор др,ндгбаа
аноним
Ынак мэр Сээ эжим таныжып трр бис Саглайнын чанынче чоошкулаан Кижи чок мен деп блип аар слер нахуй
Личкаже бживидем)ору
Акын Бады-Эртине чуве?
Экии)))))слер чгле ол клазынарда Саманта дээр уруг бле ийелээле трар слер аан)) арткан уруглар бле почему не дружите))) чайзат бле кыржыпкан слер бе?
Экии)чоок,эдержип турар бис ол-ла хевээр)кмле-даа крышпаан бис)кржыпкан шкаш др бис б?
ыяп кыржыпкан боор чуве? Кырышпаадывыс-даа ойай утказын блип ааш бижип трдаан
Аноним, сени канчап хептеп пар чоор ?
аноним
Хептиг шээй Саглай
Ынак мен се сени корумге турлуг аан
Ынак мен♡
Скучаю♤
От: О Ч
Саглай+?)))скажи
чжажажа,дунмам др Б-Б
в каком классе ты учишся?
Ширага дрган отряде сактп тр сн бе?
Клазында кайы оолга ынак сен
аноним
Мээ база бе клащы ахахаха
аноним
А мээ ахахпах
аноним
Ам мээ