Вика Донгак была 2 июня 2018 г. в 9:16

16 ответов 5 подп. 0 нрав.

Вика Донгакбыла 2 июня 2018 г. в 9:16

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Мен силерни чартап сонуургай бердим:)
Чулду чурээннер хостуг ирги бе ?
Таныжын бар бе? сонуургай бердим
Танышдаа чок сен дедаан
Ынак мен деер Кижи мен бе
Каш харлыг сен?