Idegel Baikara была 6 час. назад

Хоптанып киривит че

Idegel Baikaraбыла 6 час. назад

Хоптанып киривит че

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кии. Чге друз Кудерек чок чоол?
Таныжп аар бс б?
амаай бляя таныжын безин мунгарадып аар сен аан
Айырбас. Сарыым
Шыдаптар бис
Нахуй чүү эжип чадап тур слер теваар даан өпеялг боорга. Адааргап чорп трбанар ее
Ынак мен эжим ♥
Ооу чаптанчыын приятно))) ну я тож)) ХD
Сактээрдим шпи
таныпкаар сн няян ори.....
Кижилер сеткил хомудапайын чор !
Хомудатпаадм иин сарыым
Ийе өпеялг дырбис. Ынчаш ытаванар ам:)
Йоо. Кайнар даа сети че др.аа удувас силер бе?
Эээ опеялг слер б К ?биле сн
Кжан чежен опеялыг апрдын клащ?
Опеям чок личкаже бжиптер сн б? Кмсн?
Кюююн опеялыг апрган сен беее!?
Чуу нянп тр сн эжим?
Экиии чаражынарны дыка апанчыг др силер
секси ...
Аии амайыын танывас таныувас кизизин эжим деп трр
аноним
Анонимо кижи таныыр сн бе?
Ажырбас Ам даа.удур Бис :) төнчүзүнге
дээр.удуур :)
Сактышкынар.эргиим дыр :)
Ыглаксыг.каттаранчыг.:)
Эргиимим чаражым.:) Ынаам :) чүрээм:)
Ынак эжим:) эглип келбес үелер :) ...
Сактыщкыын бооп артып. Каар ол бе.даан?