rrrrradana была 7 час. назад

Бижи бижи)

rrrrradanaбыла 7 час. назад

Бижи бижи)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Инстанда бре чуруун чудек чведир?
Ам чоорун ол сээн мнениен шээй ол дээрге
Бодунну камнап чор, сенден чараш кижи чок бо ортемчейде, ынак мен, сонуургап чор мен))
Коормге бичии семирип каан даашкаш сн
кулинар сен бе
Когда вы начинаете стесняться?
ты очень красивая как небо
Дка чапанчыг др сен радана хунунне сени бодаар др мен танжп аалам
Радана ынак кидир миин сэээээ
Кымтр мен?
Сени сонуургап тр мен))
Сонуургаар кижин бар чи?