Кат_чыгаш была 22 сентября 2017 г. в 13:01

⛄❤

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныжаалам, таныш чок деп билир мен силерни
Орээлинерден чуге унмес силер
Ындыг ковей оолдар аразынга ооренип тургаш канчап таныш чок боор силер?
Дузааргак сеткилинер унелээр мен
Привет ты очень милая и добрая побольше бы таких людей как ты
Бодуун сеткилин, аржаан суу дег арыг сагыш-сеткилин, кымнарга даа домейлешпес аажы-чанын ам бо хунге дээр унелеп чор мен чаптанчыгбай, таныжаал деп чадапкаан даа болзумза манаар мен сени
Кээ ктчыгаш таныжып аалам че
Таныжып алам бо кандыг кончуг Берге сен
Чуу кадам берге уруг сен найыралдажып алзывыса?
Привет.отправь заявку в друзья в Вконтакте
Экии, силернин биле найырал тудуп билчип аап болур бе?
Т-О.С.А картап дээдир эглип келбес
0938дерге ол чужл
Катчыгаштын номерин кым билр айтып бээр силер бе?
Таныыр сен бе одаа ла 0938дергэ