Кат_чыгаш была 19 июня 2018 г. в 6:31

⛄❤

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Вы очень добрая, и вы один из лучших людей, таких людей как вы очень мало:)
Чаптанчыгбайым сени катап катап коруксээм кээр др ам бо дораан сенээ тушса
Эмин этир мунгаралдарга алыспа корем
Сеткилинер кайгамчык чодр аа
Озуп каанынны аа дунмазы) дек чапанчыг апарган чоруп турба дан
таныжын бар бе чарашпай? Сени шагдан бээр сонуургап кээн мен ааан. Таныжып аалам)
Сен чуге ындыг сн аан?
Дузааргак сеткилинер унелээр мен
Привет ты очень милая и добрая побольше бы таких людей как ты
Бодуун сеткилин, аржаан суу дег арыг сагыш-сеткилин, кымнарга даа домейлешпес аажы-чанын ам бо хунге дээр унелеп чор мен чаптанчыгбай, таныжаал деп чадапкаан даа болзумза манаар мен сени
Кээ ктчыгаш таныжып аалам че
Таныжып алам бо кандыг кончуг Берге сен
Чуу кадам берге уруг сен найыралдажып алзывыса?
Экии, силернин биле найырал тудуп билчип аап болур бе?
Катчыгаштын номерин кым билр айтып бээр силер бе?
Эмин этир кергээчел болбам, кергээчел боорунга улус сени бастый бээр
Курсчуларын аразында хундуткелдиг чордун, сен ышкаш турган болзумза
Чудр че пасан кайы хре ооренип тр сен че Дунмая акын др мен Танып тр сен бе
Ажырбас чоруп тр мен акый,ийе танып кааптым А**р сен бе?
Просто ынакшып калдым аа сенее катчыгаш,канчап сен Биле таныжып аап болур ирги!!!
Карактарын чартык айга домей чорду чараш