Кат_чыгаш была 11 февраля 2018 г. в 15:31

⛄❤

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии мен силерни андарар дээш андарбаадым анаа номеринер айтырып аар деп бодадым буруулуг болдум чагаа бижииримге номчувас таа силер аан база катап буруулуг болдум
Ырынар унупкээн деп трар чорду аа
Дузааргак сеткилинер унелээр мен
Привет ты очень милая и добрая побольше бы таких людей как ты
Бодуун сеткилин, аржаан суу дег арыг сагыш-сеткилин, кымнарга даа домейлешпес аажы-чанын ам бо хунге дээр унелеп чор мен чаптанчыгбай, таныжаал деп чадапкаан даа болзумза манаар мен сени
Кээ ктчыгаш таныжып аалам че
Таныжып алам бо кандыг кончуг Берге сен
Чуу кадам берге уруг сен найыралдажып алзывыса?
Экии, силернин биле найырал тудуп билчип аап болур бе?
Катчыгаштын номерин кым билр айтып бээр силер бе?
Эмин этир кергээчел болбам, кергээчел боорунга улус сени бастый бээр
Курсчуларын аразында хундуткелдиг чордун, сен ышкаш турган болзумза
Чудр че пасан кайы хре ооренип тр сен че Дунмая акын др мен Танып тр сен бе
Ажырбас чоруп тр мен акый,ийе танып кааптым А**р сен бе?
Просто ынакшып калдым аа сенее катчыгаш,канчап сен Биле таныжып аап болур ирги!!!
Карактарын чартык айга домей чорду чараш
Шупту чугле таныжаар деп каан чдр аа
Привет) вы такая добрая милая девушка, можно с вами познакомится как друзья
Шупту багай катчыгаш ты сонургап ла трар слер амааа мен таныжып др