Meen Eves была 14 апреля 2018 г. в 12:24

7 ответов 5 подп. 0 нрав.

Meen Evesбыла 14 апреля 2018 г. в 12:24

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Люблю) Бир ынакшылындан❤
эй сен чуге оолдар биле ле маннап ла турар сн бирээзин каапкаш бирээзинге баргаш бирээзи биле долгажыыр таанда кежик сени канчап тоопкан оо
Кажан?кажан халып чордум чогалап корем ?кажан кайя ?ваше нихуя сен бе ?.сонургап таа чорур лайн ааа ваще ана ЛС бижитем маа биживень Ана тайбырлажып аар дыр!
Ужур утказын таптыг билип алгш бижидаан.Чуу кадам кортук сен, галочка салып алган? Галочкан ап каапкаш биживитем тайбырладыптар тр
Чингизке ынак сен бээ?
Сээн бажын багай хевирлиг чорду аа?
Силернин школанарда Толик дээр оолдун таныжы бар ирги бе?Пирлейнин
Конькилээраз сен бе?