Айза Ондар была 30 апреля 2017 г. в 11:36

бред не публикую

99 ответов 5 подп. 0 нрав.

Айза Ондарбыла 30 апреля 2017 г. в 11:36

бред не публикую

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кирбииг чурп алгн сн бе
Сеткилин чараш чорду эскердим кажн да оскерилбе мен чугле ону дилээр дыр мен
кижи хинчектевнь корем .кандг одам ортээн аар ург сен
бо чуу сразу 3 сообщ чангс киди семе или?
сактып чор мен ону билбнь чор сен
долгрга чуге аппарт сен аан унун дыннаксп тр мн
Поклонниктерң миллион драа
ну не путайся тогда,удачи)
как на личном?)
дээ) я же тебе писал в эти дни, хотел даже позвонить ты запретила
соскучился)
чге соолгу уелерде мунгарава чорп трар сен аан.шупту ус мни мунгаргак дээр айтрарга за хнй др сн анаа мн Чуум да канчнмады дээр шеек сен .мен домей карактрндан корп тр шеек мен
мм чаа .шеек сн дэш чглнр кандай сен бир кижи сагндрар бооп тр .сен ээс сн бе .дээ
ол жиге лайктап чорп труба шве .кандай сука сн.ажыыла чглрга мында хунеп трар дедир оо
кэ.хинчек простр лайк шей канп хунер сн мен сэн ол жинни канр мн.утказн блбип чадап тргш согленме аскы-мырнын ойда- кайда кандаай швабра сен аскн тртп ал
эй сен все уруг бывшийлернгк лайктап чорп тр ба швк солн эс чдр.ажыыла чглрга хунеп трар др мн эй .биживень даа трар болзнза лайктава
экии .хинчектиинни наа лайк шеей канчп бр жел .хуневе наана
вот так и будем анон общатся?
лутше не обшться как ты думаешь
чаа долгаптар сен дизинзе(
м деп каар сен аан(