Masha Khomushku была 3 час. назад

Анонимнер халдап келнер же

https://vk.com/id409417604

97 ответов 26 подп. 1 нрав.

Masha Khomushkuбыла 3 час. назад

Анонимнер халдап келнер же

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
С кем бы тебе хотелось познакомиться?
Кааш харлыг сен ?
Суурская? Още хыйман
Городская корова шээй
Дуран улуг быка аамай
Как тебя всё ещё этот мир держит??
Чуу деп ндг аенгуру сн
Чугеле мунгарап турар сен даан? Ындын чаптанчыг кижи мунгаравань корем. Ол сээн мунгаранчыг записьтерин коргеш Кижи база мунгараар чедиинт
Кайын Бор сен ооо?
Какой день недели вам больше всего нравится?
Ты суурская или городская?
аноним
Анаа айтырыптарга кандаайсен
Ам мен база анаа харыылап бээрге кандаайсенешь
аноним
Анаа канчаарын дезинзе,хоректенип харылаары албан чове?
Хоректенген ээс дан , лс бижитем эй аноним артында оралган кончусурап тур сен
Что было твоей последней ошибкой?
Куда ты постоянно опаздываешь?
Чудрж Саша бле
Ынак мен индюк
От бвщй
Оть та, та кым кисен . лс бижипсинге ойай
аноним
каш бывшийлиг сен эндере хээрлиг)
Эндере деп аан вщ харлг² чоруптур
Привет ылчыран кот
Олеерем херекчок сениинь кымга-даа. Ахаха
Өлүксеп турар кижи бодуң өлээр даан .
аноним
Олердан сен оа