Белек-Кыс Ооржак была 13 февраля 2018 г. в 4:41

http://vk.com/id336206777

79 ответов 15 подп. 0 нрав.

Белек-Кыс Ооржакбыла 13 февраля 2018 г. в 4:41

http://vk.com/id336206777

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кущун. Дрмн ынак сме мээ?
Амырагым болур сен бэ
Приветик!парень есть
приве! таныжынар бар бе
Амырагым, Чассыгбайым, Чарашпайым болам Белек-Кыс))
Лс бижипсинзе аан, танывас шээй мен сени, та кым ынча деп турар чол, ынчангаш лс бижиптеринге харыылап бээр мен,.
Экии!чаптанчыынны аа,ыргакшылынар бар ирги ве?
Экии, четтирдим, ынакшылым чок, чогум ынак кижим бар.
Эринеринче ммма
Я влюбился в тебя
Умеете ли вы готовить?
Ты предпочитаешь звонить или писать смс?
Что для тебя является безвыходной ситуацией?
9 кл сактый берген шей сени
Ие болуксап тр мен) кандыг харыы бээр силер)?
В лс, бижиптинер манаа харыылаксавайн тур мен
Экии) таныжын бар бе чарашкыс:)?
Лскан аждп алам сарыым?)
Манап чоруп турче, бир хун ажыдып аар мен)
Кии таныжн бар бэ?)
Амыраам болуп шыдаар сен бе??
Экии, бижиирмгэ игнор сн дээр чордун аа
Экии,салчаптур боор сен, мен ынча даа дивес кижи мен..
ты ешё девственница?
Личное, не должно быть публичным!!!
Друзяьнда доржу давааны канчап таныыр сн?сээн чуруун салп алгн танжп трр снбе ?анон
Мени дыка коруп чоруп турар сен!! Сээ кандыг хамаан челдан
Таптыг чедаа биживс чордун лэ бижиирге?)
Уен Даян Чен удалийтеп корем
мен база сенээ ынак мен
Менээ ынак сн бэ?)