Айнын Кызы была 19 мин. назад

310 ответов 7 подп. 1 нрав.

Айнын Кызыбыла 19 мин. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кааш кижи биле танышкан силер,эне баштай таныжынар кым.ам бо үеде кым ирги кайыын если не секрет
Серьез 1 кжи биле, он из барума. Ам бо уеде чадандан
Сени сонургар болгаш айтырып орарым олдиин шынын харылам,ак чеве куу чеве чувур кедип алган
Кара чувурлуг турдум и вобще пентагон кезектеринге турбаадым. Салчап тур боор сен
Чок анаа серезна чаданадан таныжын ол чеве чүгле шынын бижип көрем
Пентагонда кылаштап бар чыдар чордун аа пешахотка аан пяттница кежезинде 21шак үезинде бир оол биле
Шынын бижирге бергедер сен Ай-кыс
Ообокта, допустим корген др сен? И что? Тебе какое дело? Я твоя жена?сестра? Тетя? Несуйся туда куда не просят.
Мындаа кайы хүн эзирик чоруп чоруур чораан сен канчап эзирип каан чорурун ол
Экии Ай-кыс номеринерни октап беринерем силер биле найыралдажыксап тр мен иин
Үен даян подрушказы бар дп че бижип трба дапн сен
Подрушка кайда чел чок чедр ой авай,новая жизн сугде
Семирипкап тр сен
Дыкала мени кедеп эскерип чоруур шенил
Стенанда оглун бе? Оглун дыка улуг др а
Оглум др ийе
Сгдэ хеймер дунмам др
Оглум ышкаш дунмая шей
Аржаан сээ ынак чорду чоп ,чоп хулээп албас сен? Эптежип албас сен.
О боги, не надо мне про него тут писать
Тем более у него девушка есть,и походу новая жизнь началась. Кароче счастья ему. Не напоминайте мне его.
Улугсууну 18харлыг дээр арга чок
Кажан божуур дп планнап тр сен?
Хоорайга корген динь мн слерни дыка туранар улуг чорднар инь, жвачка кызырадп орар чордунар маршрутка иштинге
Не удивляйся всегда у всех ко мне первое впечатление *такое-туразы улуг*
Ынчарга мелеп турар шээй силер
Таныжынарны киирип каптынар бе?кады чурунар даа чок азы таныжынар чок бе?
Унчуп кииржипкаапкан бис. Счастье любит тишину. Чуруктарыввс бар. Просто вкага салыксавас.
аранарда бузурел улуг дыр аа, амдаа чугаалажып чоруур дээрге
3ий лишний кылдыр халып турар Кижи дерге чештинип каан кижип халып турар олдиинне
Хааа оон чуу дээр сен? Жизнь та моя. Чо хочу то и делаю. Нехуй нос совать в мою жизнь. Раз уж сунул видать твоя скучнее чем моя. Раз уж нашел чо обсуждать.
он мой. ты 3ий лишний. хватит бегать за ним. ыядынчыг ээс тыр бе эй
Да забирай, если сможешь бергедепле турар сен.нахуя он мне нужен
Вкада корге кончургак шй сен
Личкаже бижидем эй чуун чолаксап чадап тур сен?
фууу покрасила волосы на черный зачем? тебе не идет
ой ой не устраиваю так не смотри на меня вдруг ослепнешь
чечен биле чугаалашпайн бардынар бе?
чугаалажып тур бис. чугаалажып чоруур бис. чугаалажып артар бис. дошло
ддозупкаш улаштыр ооренир бе
слишком гордая из-за того что часто обижали да?
с детства папа учил быть гордым. ни смотря ни на что.
акдовурака сени кордум ии чурек оорлар уруг чордун ийе, заявка октаарга даа хулээвес таныштыг шээй силер
опеян кайы хире апарды?
:) хаа опея чок диинь мен, сама ребено
Вкада коступ чоруур чедиин