Ваш вопрос
анонимно
Ол карактарнын чаражын ынакшып калдым