Чайзат Хангайбыла 1 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Шенне дээр икбе азы км дээр чл клазында кара уругну пиздц аамай уруг чорду высокомерный кылдыр бодун алдынар чоолап Корем чанын Эдип аар клдыр Ол эшпини
Ахахах, сен бодун чугаалавытан
Таныжып аалам
Чолдайып турдаа ышкаш сен)
16да Кузелге сени коргеним ол бе азы? Харын сенээ дыка домей болду
Кайда сен, лагерде, хоорайда? ?
14 дугаар школага волейболдапкан дээш кандыг кончуг айтырыпла турар чувел!
14 дугаар школага волейболдап турдун бе?
ты наверно приятный человек, может познакомимся по ближе?
Клазынарда иий уруг БАЙ-ДАГ оолдары соондан халптрар чордииин*
Айраш дээрге км чел?
Чарбак аамай уруг дыр сен аа
Вся в тебя.
Арнымга келгеш чугаалавыт ждуу
Узун апарганынны