Orlanak Mongush была 13 час. назад

спроси-отвечу)

Orlanak Mongushбыла 13 час. назад

спроси-отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Заявка октап каарымга хулээп аар силер бе?) потом скажу что бубет)
Турандекулугчордуааа
Козулбесдаа кайдаардын
Соолгу уеде настроение чок тур сен бе чассыня
Скучаююююю Эдгаровнам❤
Ырыларын дыннаарга сеткилден чорду иин
Таанда чангысдаа оол бле танышпаан сен бе аан
Кырып тр сн аа,15харлыг дээрге❤
Чалыы аныяк 15хар др кужурум
чуу деп чуу дээр, хуннун биле эдгаровнам ♡♡♡
Торуттунген хунун-биле:)
Коончуг ус дедаан эштерин
Чаятынган хунун-биле щарыым
Бижиирге харыылап корем
Кажан ужуражыыр бис аан сарыым
Чурттаксавайн тр мен
Практикан каш айда этирер сен
Авканда чапанчыынны аан
9классты кая доозар сн
Эдержир эр эштерин бар бе?
Ашааан кым ааан чогум?