Shol Baana была 24 февраля 2018 г. в 4:37

Даваай))

78 ответов 11 подп. 4 нрав.

Shol Baanaбыла 24 февраля 2018 г. в 4:37

Даваай))

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
отчугаш бле чуге чугаалашпайн бардын аан тек таржыыр улус диин слер коорге ийиле кады яп тенип катыржып чоруур слер аан
Фантас кысчыгаш диин сн элээ чуге ындг сн аан чурээм арыыр др
Хоорайдан чайын чоруур сн бе
Научи меня игнорить!!
- даже если мы не будем вместе в конце,
я всё равно рада, что ты был частью моей жизни.
Сн чуге мээн биле чугаалашпас сн аан чуун канчаптм мндаакы чуве дээш хорадай бердин бе?????
Чуге ындг каржы апардын аан чуге тек чиктиг апардын аан оон мурнунда анаа трдун икчоп оода нчаан оскерилбе даан чараш кижи анаа чейдн шупту чувен анаа апаар чуртталган дээш ынчап бардын бе ие билип тр мн иин шупту чуве каржы берге дп анаа анаа держись
Чуртталга ындг каржы кылдр оорендип каан чейдн ам канчаар слер
Учись отпускать - в этом секрет счастья.
Я знаю что у тебя есть смелость ты и красивая хорошая ты не будешь одна у тебя будет муж дети я знаю что это у тебя будет 9345
Отчугаш биле кайыы хре уур чугаалаштын
Не бегай за теми, кто тебя нисколько не ценит.
Хватит. Остановись шолбаана
Эн ынак чемин чуу чл
Шолбаана сн биле отчугаш бир оске улус диин слер сайзаана бле сн оске диин слер отчугаш биле сайзаана оске ужелээ ангы слер аан слер 3тун оруунар анны ангы слер аан отчугаш канчап сайзаанабиле чугаалажып трар чл аан сайзаана тек чалчык икчоп снче тек кончуг клдр алгырып соглетинип трду икчоп отчугаш дээш отчугаш сээ даа болчушпаады икчоп аан шолбаана канчап ындг дон чурктиг улус биле чугаалажыр кисен аан сарыым уруг эжим уруг
Чалчык даа болза кижи шй ам канчаар слер отчугашка ынак болгаш ынчап чорааны ол леян...отчугаш чуу дээш мээ болчуур трган дп каан мн бистер ийивистин аравысче кирер трган эвес сайзаана ындг кончуг багай уруг диин ажырбас кидн отчугаштка таржыыр ам бо хунде кады чоруп эжи шй так что хватит уже ие билир др мн бис 3тун орувус ангы ангы дп
Ындг кончуг багай эвес слер просто понятьтап шыдавайн трарынар ол др
Таныжып аап болур бе силер биле?
Таныжып?мээн биле бе?чжжж ол даа хей боор))
Ты мне на нервы действуешь.Понимаю что у тебя родных нет только ты и младшие.Но надо себя придерживать.Будь гордой а
У меня нет сил чтобы быть гордой но я стараюсь из-за всех силб.пока что у меня это не получается поймите уже вы не видите что у меня внутри и поэтому вы так говорите !!
Таныжын ол чеве?
эки чорп тр сн бе шолбаана? дка эки оолду салып алдын даа ышкаш?!
Эки чоруп тр мн...чуу оол дп трарын ол
аноним
тес-хемден оолаан кайы суурданик
Аа ие ие билип кааптым ам канчаар мен уе чок кижинни
аноним
ам чолашпайн тр слр бе?
аноним
Тебе надо было просто понять его
Чоор слерже ону уже ол дээрге мээн чуртталгам шй эртип каан уже
Отчугаш бле канчап тур сен? Айтырып болур ирги бе оске таныштыг дээр аан хорадап тур сен бе?амдаа ынак сен бе Отчугашка?
Отчугаш биле чугаалашпайн тр мн ие оске эштиг чок чогм хорадавайн тр мн шупту чуве ожер тонер боор икчоп мен ам бо хунде ынак эвес мн уже
Ты беременна
аноним
иштели бээр хире болдун эвеспе?
Чжж)элек чейдр ооаа
аноним
сени чанган даа дээр ан шнап чеве?
Кым ынча деди?бодун ийи караан биле копуп алгаш ынча дедаан баштай мелеп ында оруп алган аан кортук кижин
Мегафон чуге ожук сн
Игорь сн аа чудек
Кымны даа херек алба чоор сен оларны иди находится деда анжела мунгаравайн
Что можно найти у вас под кроватью?